Informacje dla rodziców

Harmonogram konsultacji dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

Konsultacje dla uczniów realizujących nauczanie zdalne oraz ich rodziców/opiekunów prawnych odbywają się online. Zobacz harmonogram konsultacji

DYSLEKSJA

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dyslekcji oraz do skorzystania z konsultacji i innych form wsparcia oferowanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną zobacz więcej...

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W zakładce O JEDYNCE/PEDAGOG umieściliśmy informację dotyczące egzaminu ómoklasisty. Mogą się Państwo zapoznać z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz trybem ustalania proponowanych dostosowań...zobacz więcej...

Numer konta Rady Rodziców

Aktualny numer konta bankowego Rady Rodziców to: mBank 33 1140 2004 0000 3802 8013 3825

Harmonogram konsultacji i zebrań dla rodziców

Dodatkowe informacje dla rodziców

  • Harmonogram konsultacji dodatkowych dla rodziców lub uczniów
  • Szablony druków i pisma dla rodziców

  • Oświadczenie rodzica/opiekuna - zwolnienie ze szkoły
  • Oświadczenie rodzica/opiekuna - korzystanie przez dziecko ze stołówki/świetlicy w dni wolne od zajęć edukacyjnych