Stołówka szkolna

Szanowni Państwo!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w związku z czasowym ograniczeniem działania placówek edukacyjnych z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a co za tym idzie brakiem możliwości skorzystania przez ucznia z posiłku, istnieje możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Zobacz pismo

Płatność za obiady

UWAGA! W związku z przedłużonym zdalnym nauczaniem, prosimy o dokonanie wpłaty za obiady tylko rodziców uczniów kl. 1-3 i tylko za 3 dni listopada (2,3,4)! Kwota do wpłaty to 9 zł
Prosimy o szybkie uregulowanej należności.

Koszt obiadów za listopad 2020

3 dni x 3 zł = 9 zł

Numer konta do przelewu i tytuł płatności

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO: 94 1020 2313 0000 3102 0515 0596

W tytule przelewu należy uwzględnić nazwę szkoły, imię i nazwisko DZIECKA, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata, np. SP-1, ANNA NOWAK, KLASA 5B, OBIADY W M-CU WRZEŚNIU.

Potwierdzenie przelewów

Potwierdzenia przelewów proszę przesyłać na adres: spnr1katowice@onet.pl bądź przekazać intendentowi.

Terminowość wpłat

Płatność za obiady dokonywana jest do 10 dnia danego miesiąca. W przypadku braku informacji zwrotnej dziecko nie będzie wliczane do korzystania z obiadów w podanych terminach. Brak terminowych płatności powoduje niemożność wydania obiadu.

Zwroty za niewykorzystane obiady

Zwrot na niewykorzystane obiady przysługuje w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie ponad 3 dni. Odpisów nie należy dokonywać samodzielnie, jedynie po skonsultowaniu z intendentem

Kontakt z intendentem

e-mail:spnr1katowice@onet.pl
telefon: 322510688 wew. 25
intendent przyjmuje w godz. od 8:00 do 14:30

Dokumenty

Regulamin

Zarządzenie

Deklaracja - zamówienie obiadów