Rodzice w szkole - wiedza w pigułce

Droga służbowa - tryb rozpatrywania wniosków

  1. Wychowawca klasy / nauczyciel przedmiotu
  2. Pedagog szkolny
  3. Dyrektor szkoły
  4. Droga służbowa - infografika