Dokumenty Jedynki

Dokumenty organizacyjne

 • Statut

 • Plan pracy Szkoły na rok szkolny 2021-2022

 • Harmonogram uroczystości na rok szkolny 2021-2022

 • Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

 • Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

 • Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2021/2022

 • Plan rozwoju szkoły na lata 2016-2021

 • Podstawa programowa

 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do/ze szkoły

 • Procedury ewidencji druków ścisłego zarachowania

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na szkolnym profilu na Facebook'u

 • Przedmiotowe Zasady Oceniania

  Dokumenty związane z COVID-19

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  KOMUNIKAT KOMISJI SOCJALNEJ DOTYCZĄCY SKLADANIA WNIOSKU o przyznanie dofinansowania wypoczynku urlopowego z ZFŚS Przeczytaj komunikat...

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach posiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy naszej szkoły oraz emeryci i renciści. Zasady przyznawania świadczeń i zapomóg określone są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • Regulamin ZFŚS

 • Wniosek dla pracowników o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego

 • Wniosek dla emerytów i rencistów o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego

 • Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

 • Oświadczenie o dochodach dla emeryta - NOWOŚĆ!


 • Zapomoga zdrowotna

 • Procedura przyznawania zapomóg zdrowotnych

 • Nauczyciele i nauczyciele emeryci ubiegający się o zapomogę zdrowotną wypełniają i składają następujące dokumenty:
 • Podanie o zapomogę zdrowotną

 • Zgoda na przetwarzanie danych (załącznik do podania o zapomogę zdrowotną)

 • Sposób odbioru świadczenia (załącznik do podania o zapomogę zdrowotną)

 • Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Raport dostępności