Kontakt

Dane kontaktowe szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Jagiellońska 18
40-035 Katowice
tel./fax(032)2510688
email: spnr1katowice@op.pl

Facebook SP1