Dyrekcja Szkoły

mgr Iwona Brzezińska - Dyrektor

mgr Izabela Woźna - Wicedyrektor