O szkole

Nowoczesna szkoła z tradycjami

Nasza szkoła liczy już ponad 98 lat i jest szkołą z tradycjami. To szkoła, w której dzieci czują się dobrze. Sale lekcyjne są dobrze wyposażone i dostosowane do potrzeb dziecka. Edukacja wczesnoszkolna została rozszerzona: uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach na basenie oraz w gimnastyce o charakterze korekcyjnym.

Szkoła posiada pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, dzięki temu każdy uczeń ma możliwość obcowania z komputerem oraz dostępu do bogatego źródła wiedzy jakim jest Internet. Dysponujemy bogatym księgozbiorem w bibliotece i czytelni oraz biblioteką audiowizualną. Uczniowie, a także rodzice mogą zasięgnąć porady pedagoga szkolnego. Dzieci klas młodszych mogą korzystać ze świetlicy. W stołówce serwowane są pyszne obiady, gotowane w naszej szkolnej kuchni.

W przestronnej auli odbywają się najważniejsze uroczystości szkolne, przedstawienia teatralne itp. Lekcje w-fu odbywają się w sali gimnastycznej, sali gimnastyki korekcyjnej lub w kolorowej sali zabaw. W szkole działają liczne koła zainteresowań oraz Klub Europejski.

Podjęcie przez dziecko roli ucznia to przełomowy okres w jego życiu. Od tego jaki poziom sprawności, umiejętności i postaw osiągnie, zależy w dużym stopniu jego dalsze powodzenie w szkole i życiu.

Nasza szkoła, to szkoła w której klimat ukształtowany jest na powszechnej życzliwości oraz zupełnym zrozumieniu potrzeb dziecka. Szkoła, która pielęgnuje tradycje rodzinne dziecka, kulturę i jego niepowtarzalność.