Projekty i akcje w Jedynce

Plakat projektu: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1881 - pamiętamy!
Plakat projektu: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1881 - pamiętamy!
Akcja Wirusoochrona w Jedynce
Wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i domu. Doposażenie i poprawa standardu stołówki szkolnej