Stołówka szkolna

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do korzystania z naszej szkolnej stołówki. Obiady przygotowywane są przez pracowników kuchni szkolnej. Ze względu na wdrożenie praktyk epidemiologiczno-sanitarnych, z posiłków można skorzystać wyłącznie na miejscu. Serdecznie zapraszamy!

Płatność za obiady

Należy wpłacać kwotę wymienioną poniżej na dany miesiąc lub wskazaną indywidualnie przez intendenta. Prosimy nie wpłacać innych kwot.

Cena jednego obiadu od kwietnia wynosi 3,5 zł

Koszt obiadów za czerwice 2021 dla uczniów klas 1-8

16 dni x 3,5 zł = 56 zł

Opłatę należy uiścić do 10 dnia miesiąca. W przypadku braku informacji na temat zapłaty dziecko nie otrzyma w dniu następnym obiadu.

Numer konta do przelewu i tytuł płatności

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO: 94 1020 2313 0000 3102 0515 0596

W tytule przelewu należy uwzględnić nazwę szkoły, imię i nazwisko DZIECKA, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata, np. SP-1, ANNA NOWAK, KLASA 5B, OBIADY W M-CU WRZEŚNIU.

Potwierdzenie przelewów

Potwierdzenia przelewów proszę przesyłać na adres: spnr1katowice@onet.pl bądź przekazać intendentowi.

Terminowość wpłat

Płatność za obiady dokonywana jest do 10 dnia danego miesiąca. W przypadku braku informacji zwrotnej dziecko nie będzie wliczane do korzystania z obiadów w podanych terminach. Brak terminowych płatności powoduje niemożność wydania obiadu.

Zwroty za niewykorzystane obiady

Zwrot na niewykorzystane obiady przysługuje w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie ponad 3 dni. Odpisów nie należy dokonywać samodzielnie, jedynie po skonsultowaniu z intendentem

Kontakt z intendentem

e-mail:spnr1katowice@onet.pl
telefon: 322510688 wew. 25
intendent przyjmuje w godz. od 8:00 do 14:30

Dokumenty

Regulamin

Zarządzenie

Deklaracja - zamówienie obiadów