Projekty i akcje w Jedynce

Podziękowanie za udział w akcji: Dla Kolegi, Koleżanki z Ukrainy
Certyfikat udziału w akcji Sprzątanie Świata
Plakat projektu: BohaterON!
Plakat projektu: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1881 - pamiętamy! Certyfikat z projektu: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1881 - pamiętamy!
Akcja Wirusoochrona w Jedynce
Wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i domu. Doposażenie i poprawa standardu stołówki szkolnej