Promocja zdrowia

W czytaniu etykiety widzimy same zalety - prezentacja.

Czytajmy etykiety produktów spożywczych. Wiele substancji może niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie. Wybierjamy świadomie produkty, które mają prosty i dobry skład. Wystrzegajmy się lub ograniczajmy produkty o złożonych składach zawierające niekorzystnie działające substancje. Zapoznaj się z naszą prezentacją.

Światowy Dzień Zdrowia 2021

W kwietniu obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia.Nasz świat nie jest równy. Jak pokazała pandemia COVID-19, niektórzy ludzie są w stanie żyć zdrowiej i mają lepszy dostęp do usług zdrowotnych niż inni - tylko dlatego, że urodzili się, żyją, pracują i starzeją w różnych częściach świata. Dlatego hasło tegorocznego światowego dnia zdrowia „Budujemy bardziej sprawiedliwy i zdrowszy świat” ma zwrócić uwagę na to, że te nierówności nie są nowe. Mimo że na świecie nastąpiła poprawa średniego poziomu zdrowia i oczekiwanej długości życia oraz zmniejszenie przedwczesnej śmiertelności, to korzyści te nie są odczuwane równo przez wszystkie społeczeństwa. Różnice obserwuje się również u ludzi w każdym wieku, od wczesnych lat do końca życia.
Na całym świecie rodziny walczą o związanie końca z końcem niewielkimi dochodami dziennymi. Mają gorsze warunki mieszkaniowe i wykształcenie, mniejsze możliwości zatrudnienia, doświadczają większej nierówności płci. Mają często ograniczony dostęp do bezpiecznego środowiska, czystej wody, powietrza, usług zdrowotnych i bezpieczeństwa żywnościowego lub nie mają ich wcale. Prowadzi to do niepotrzebnego cierpienia, choroby (możliwej do uniknięcia w innych warunkach), a w końcu przedwczesnej śmierci. Szkodzi naszym społeczeństwom i gospodarkom. Jest to niesprawiedliwe i można temu zapobiec. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia wzywa liderów do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, kiedy i gdzie ich potrzebują.

Więcej przeczytasz na tej stronie

PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA

Zdrowie w dużej mierze zależy od naszego myślenia. Stowrzyliśmy Poradnik Pozytywnego Myślenia, aby posłużył do krótkiej refleksji nad radością i zdrowiem w naszym życiu. Przejdź na stronę z prezentacją >