Dyrekcja Szkoły

mgr Iwona Brzezińska - Dyrektor

mgr Aleksandra Matuszny - osoba wyznaczona do zastępstwa w razie nieobecności Dyrektora Szkoły