Kadra Jedynki - Nauczyciele

 • mgr Iwona Brzezińska - edukacja wczesnoszkolna, informatyka i technologia informacyjna,
  zarządzanie oświatą, diagnoza i terapia pedagogiczna, surdopedagogika
 • mgr Anna Fułat - doradztwo zawodowe
 • mgr Agnieszka Janisz - edukacja wczesnoszkolna, język polski, historia, zajęcia dla obcokrajowców klas IV - VIII
 • mgr Agata Jarząbek - wychowanie fizyczne, surdopedagogika
 • mgr Sebastian Kopeć - fizjoterapeuta
 • mgr Jolanta Kudela - matematyka, technika, informatyka i technologia informacyjna,
  oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika
 • mgr Aleksandra Matuszny - język polski, edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika, informatyka i technologia informacyjna, zajęcia dla obcokrajowców klas IV - VIII
 • mgr Gabriela Nowak - język angielski
 • mgr Anna Paradowska - wychowawca świetlicy, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, przyroda
 • mgr Aleksandra Piotrowska - informatyka i technologia informacyjna, technika, edukacja wczesnoszkolna,
  oligofrenopedagogika, edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera
 • mgr Janusz Piper - nauczyciel bibliotekarz, bibliotekoznawstwo, informatyka, matematyka, wychowawca świetlicy
 • mgr Klaudia Malik - pedagog
 • mgr Izabella Ptok - przyroda, biologia, edukacja zdrowotna, wychowanie do życia w rodzinie,
  oligofrenopedagogika
 • mgr Bożena Ratajczak - geografia
 • mgr Barbara Roj-Skrobol - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, surdopedagogika
 • mgr Małgorzata Szkodny - historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika
 • mgr Anna Świtek - muzyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
 • mgr Małgorzata Wilk - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Izabela Woźna - matematyka, fizyka, etyka, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą
 • mgr Małgorzata Wrześniewska - wychowawca świetlicy, pedagogika
 • mgr Anna Żurek - język polski, nauczyciel bibliotekarz, surdopedagogika
 • mgr Magdalena Kulej - nauczyciel bibliotekarza
 • mgr Anastasiia Lazarenko - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Marlena Łącka-Haraf - język niemiecki
 • mgr Patrycja Orłowska-Burek - chemia
 • mgr Wojciech Sawicki - muzyka
 • mgr Krystyna Szumowska-Jaszcza - logopeda
 • mgr Barbara Magolon-Pura - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dla obcokrajowców kl. I - III
 • mgr Łukasz Machaczka - edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Monika Szymura - religia
 • mgr Maria Krzesiak - matematyka, fizyka